Chemia jest super! Nie wierzysz, przekonasz się o tym, odwiedzając Instytut Chemii Fizycznej PAN.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk to nie tylko praca naukowo-dydaktyczna, patenty i projekty dla przemysłu, to także współpraca naukowców Instytutu Chemii Fizycznej PAN ze szkołami średnimi, polegająca na organizowaniu przez Instytut Chemii Fizycznej PAN ciekawych lekcji popularnonaukowych dla uczniów, na których to uczniowie razem z naukowcami przeprowadzają różne doświadczenia z gazami, cieczami i ciałami stałymi. Instytut Chemii Fizycznej PAN organizuje też różne pikniki naukowe, festiwale nauki i atrakcyjne pokazy chemiczne. Na https://pl-pl.facebook.com/ichfpan/ można obejrzeć zamieszczone tam ciekawe filmiki z różnych imprez i zajęć, na których przeprowadzane są doświadczenia laboratoryjne, takie jak Wytwarzanie wysokich ciśnień czy Oscylacyjna reakcja Biełousowa-Żabotyńskiego.IChF
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa